Despre

Asociaţia Crescătorilor de Ovine şi Caprine “ACOC Moldoovis” a fost înfiinţată în anul 2005 la iniţiativa crescătorilor de ovine şi caprine din judeţul Botoşani de un număr de 28 membri fondatori. Conducerea ACOC Moldoovis este formata din:

  1. Nechifor Ionică – Preşedinte
  2. Romanciuc Constantin – Consiliu director
  3. Iordăchescu Lică – Consiliu director
  4. Sauciuc Adrian – Consiliu director
  5. Filip Liviu – Secretar

Obiectivele Asociaţiei ACOC Moldoovis sunt:

–          Creşterea, ameliorarea şi valorificarea produselor rezultate din creşterea ovinelor şi caprinelor;

–          Promovarea acordurilor cu instituţiile bancare şi de finantare în vederea asigurării de credite avantajoase crescătorilor de ovine şi caprine, pentru iniţiativele legate de creşterea şi valorificarea producţiei;

–          Orientarea crescătorilor pentru exploatarea ovinelor şi caprinelor în funcţie de cerinţele pieţei;

–          Activează ca mediant pentru valorificarea produselor, conservarea şi aprovizionarea cu materiale şi medicamentele utile crescătorilor din asociaţie;

–          Promovează acţiuni de propagandă pentru creşterea consumului de produse de la specia ovină şi caprină pentru valorificarea lor superioară;

–          Contribuie la specializarea crescătorilor de ovine şi caprine prin forme de pregătire, documentare tehnică, economică şi schimburi de experienţa în ţară şi străinătate;

–          Promovează şi activează în colaborare cu statul şi instituţiile de cercetare pentru a rezolva diferitele probleme tehnice ale crescătorilor;

–          Sprijină achiziţionarea din ţară şi străinătate a ovinelor şi caprinelor cu valoare zootehnică ridicată, seminţe de plante furajere, materii prime, aparatură şi alte lucruri utile membrilor;

–          Desemnează calitatea genetică a materialului de reproducţie deţinut de crescători;

–          Facilitarea accesării de fonduri naţionale şi comunitare pentru crescîtorii asociaţi;

–          Efectuarea controlului oficial al producţiei de lapte – pielicele de la ovine şi caprine;

–          Conservarea şi ameliorarea resurselor genetice de la ovine şi caprine;

–          Construirea de loturi demonstrative de ovine şi caprine în vederea aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice.

În vederea realizării obiectivelor de conservare şi ameliorare a resurselor genetice de la ovine şi caprine ACOC Moldoovis a fost acreditată pentru conducerea REGISTRULUI GENEALOGIC al rasei KARAKUL DE BOTOŞANI şi pentru a efectua Controlul Oficial Producţii (COP). COP este efectuat de Organizaţia de Control din cadrul ACOC Moldoovis. Organizaţia de Control este compusă din 2 bonitori: Patache Mihail şi Buză Gheorghe, şi şef Org. de Control: Florea Alexandru Marian.

ACOC Moldoovis are sediul în Botoşani, str. Aleea Albina nr.19 – în incinta O.A.R.Z. Botoşani. Pentru a deveni membru al asociaţiei este necesara o cerere scrisă de recunoaştere a statutului. În momentul actual ACOC Moldoovis are peste 1100 de membri. Membrii asociaţiei care doresc să beneficieze de COP, pentru ovinele de rasă Karakul de Botoşani, trebuie să facă o cerere la Org. de Control din cadrul asociaţiei.

Comentariile sunt închise.