Legi

Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale (H.G. 207/2011):
H.G. 207/2011
H.G. 207/2011 modificări

Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu (O.M.A.D.R. 295/2007) : abrogat prin Ordin nr.98/2010
O.M.A.D.R. 295/2007

O.M.A.D.R. nr.295 din 2007 modificat prin ordin nr.381 din 2007
O.M.A.D.R. nr.295 din 2007 modificat prin ordin nr.806 din 2007
O.M.A.D.R. nr.295 din 2007 modificat prin ordin nr.255 din 2008
O.M.A.D.R. nr.295 din 2007 modificat prin ordin nr.358 din 2008
O.M.A.D.R. nr.295 din 2007 modificat prin ordin nr.718 din 2008
O.M.A.D.R. nr.295 din 2007 modificat prin ordin nr.230 din 2009
O.M.A.D.R. nr.295 din 2007 modificat prin ordin nr.344 din 2009

Ordin nr.98/2010 –  modul de acordare a subvențiilor ovine/caprine
Ordin nr.98/2010
Ordin nr.98/2010 modificat prin ordin nr.265 din 2010
Ordin nr.98/2010 modificat prin ordin nr.108 din 2011
Ordin nr.98/2010 modificat prin ordin nr.186 din 2011

Comentariile sunt închise.